Ciljevi Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja:

Promicanje kulture zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice;
Promicanje medicine usmjerene prema osobi, koja uvažava psihološko, tjelesno, socijalno i duhovno u zdravlju i bolesti;
Promicanje zdravstva usmjerenog prema narodu;
Promicanje zaštite i unapređenja svih aspekata kvalitete života;
Promicanje povezanosti medicine i umjetnosti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti kao i u edukaciji zdravstvenih prefoesionalaca i šire javnosti;
Razvijanje različitih edukativnih programa za zdravstvene profesionalce i širu javnost s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja;
Razvijanje multidisciplinarne suradnje stručnjaka u medicini i zdravstvu;
Poticanje stručnog i znanstveno-istraživačkog rada stručnjaka s interesom za medicinu usmjerenu prema osobi, personaliziranu medicinu i kulturu zdravlja;
Povezivanje Instituta sa srodnim nacionalnim u međunarodnim institucijama i organizacijama;
Prepoznavanje i nagrađivanje izvanrednih dostignuća i/ili pomoći u medicini usmjerenoj prema osobi i razvoju kulture zdravlja pojedinca i zajednice.